"Het Steunpunt Eenzaamheid Alkmaar is er voor iedereen 
die eenzaamheid vermoedt of zichzelf eenzaam voelt."